Discography


Sanrei

山嶺
Number
BKM-007
Title
Sanrei
Band
Satoko Fujii Orchestra Nagoya
Release 
2007
Price
15USD
Tune
M1Gokaku
M2.Eaves
M3.Blue Print
M4.Kondo Star
M5.Shogestu
M6.Sankaku
M7.Sanrei
Member
 Satoko Fujii (conductor)/ Shingo Takeda (a.sax) / Akihiko Yoshimaru  (a.sax)/ Yoshihiro Hanawa (t.sax)/ Kenichi Matsumoto (t.sax)/ Yoshiyuki Hirao  (b.sax)/ Tomoyuki Mihara (tb)/ Toshinori Terukina (tb)/ Tatsuki Yoshino (tuba)/ Natsuki Tamura (tp)/ Tsutomu Watanabe (tp)/ Takahiko Tsujita (tp)/ Misaki Ishiwata (tp) / Hisamine Kondo (ds)/Atsutomo Ishigaki (b)/  Usui Yasuhiro  (gt)/

Maru

maru
Number
BKM-005
Title
Maru
Band
藤井郷子オーケストラ名古屋
Release
2006
Price
2500円(税込)
Tune
M1.Slip-on
M2.Pakonya
M3.Maru
M4.Yattoko mittoko
M5.Bennie’s walz
M6.Sakuradori sen
Member
 Satoko Fujii (conductor)/ Shingo Takeda (a.sax) / Akihiko Yoshimaru  (a.sax)/ Yoshihiro Hanawa (t.sax)/ Yoshiyuki Hirao(t.sax)/  Daion Kobayashi  (b.sax)/ Tomoyuki Mihara (tb)/ Toshinori Terukina (tb)/ Tatsuki Yoshino (tuba)/ Natsuki Tamura (tp)/ Tsutomu Watanabe (tp)/ Takahiko Tsujita (tp)/ Misaki Ishiwata (tp) / Hisamine Kondo (ds)/Atsutomo Ishigaki (b)/  Usui Yasuhiro  (gt)/

through the deep forest

through the deep forest
Number
BKM-004
Title
through the deep forest
Band
Kotoriya
Release
2005
Price
15USD
Tune
M1.through the deep forest
メンバー
Yoko Arai(pf)/ Michio Karimata (fl.s,sax.voice)/ Usui Yssuhiro (g)/ Tsuguto Tsunoda (g)/ Shigeru Suzuki (b)

Volcanic Island

VolcanicIsland
Number
BKM-003
Title
Volcanic Island
Band
Usui Yasuhiro &Elliott Sharp
Release 
2005
Price
15 USD
Tune
M1.ue
M2.yusui
M3.moQsan
M4.zenso
M5.mui
M6.kazanto
Member
Usui Yasuhiro (g)
Elliott Sharp (g)

Don’t walk on the cat side

Don't walk on the cat side
Number
BKM-002
Title
Don’t walk on the cat side
Band
OKIDOKI
Release
2005
Price
15 USD
Tune
M1.Nekomichi part1
M2.TKZ050107T1-1
M3.TKZ050107T5-1
M4.TKZ050107T3-1
M5.TKZ050107T2
M6.Nagi
M7.TKZ050107T5-2
M8.TKZ050107T1-2
M9.TKZ050107T4
M10.Nekomichi again
Member
Yoko Tada (s.sax,a.sax,cla,pianica)
Takero Sekijima (tuba,recorder,pianica,tomomin)
Usui Yssuhiro (g)
▲TOP

Nagoyania

Nagoyanian
Number
BKM-001
Title
Nagoyanian
Band
Satoko Fujii Orchestra Nagoya
Release
2004
Price
Sold Out
Tune
M1.Nagoyaninan
M2.Masai No Mai
M3.Fue Taiko
M4.Exile
M5.Tobifudo
Member
 Satoko Fujii (conductor)/ Shingo Takeda (a.sax) / Akihiko Yoshimaru  (a.sax)/ Yoshihiro Hanawa (t.sax)/ Kenichi Matsumoto (t.sax)/  Yoshiuki Hirao   (b.sax)/ Tomoyuki Mihara (tb)/ Yuki Kanbayashi (tb)/ Tatsuki Yoshino (tuba)/ Natsuki Tamura (tp)/ Tsutomu Watanabe (tp)/ Takahiko Tsujita (tp)/ Misaki Ishiwata (tp) / Hisamine Kondo (ds)/Shigeru Suzuki (b)/  Usui Yasuhiro  (gt)
▲TOP

FacebookTwitter_64YouTube_64Myspace_64Tumblr_64Google_64Linkedin_64Vimeo_64SlideSharea_64 Foursquare_64Flickr_64Mail_64